Sälsjön sett från Björneborgsvägen

Sälsjön södra delen vid utloppet

Vid de större sjöarna har vi informationstavlor

Vismen vår största sjö

Vad kan det vara för en
blå prick?

Vismens norra ände

Får man ingen fisk så får man njuta av det blixtrande solskenet