Stockholmarns båge på 81 cm och med en vikt på 7,8 kg

Mycket fin fångst vid Kilsbergens Ädelfiskområde

En fin höstregnbåge tagen
av Stockholmarns fru.
den 22 oktober 2001, 77 cm och 6,8 kg

En av våra fina sjöar på ädelfiskområdet