Karlsdalsområdet är ett eldorado för den som söker sig en plats lite för sig själv. I alla våra större naturvatten tillåter vi båtar och här finns det goda möjligheter att finna sin egna lilla vik.

Vi erbjuder fiskerätt i nästan hela Skärjen och hela Karlsdalsjön (Malmlången) men den som ger sig ut med båt och motor skall veta att det är gott om sten. Genom skärjen och Karlsdalsjön rinner Svartälven som är länets största vattedrag. I Karlsdalsjöns utlopp ligger en av våra fiskodlingar och det händer att det fångas riktigt grova rymmare uppe i sjön.

Utefter vägen till Rockersholm ligger Tväråsdammen, Björntjärnen, Sundtjärnen, Mörttjärnen vatten som är mycket natursköna och lättåtkomliga. Kroktjärnen (nr 24) med infart vid Öfalla är en mycket trevlig sjö som det går utmärkt att vandra runt.

Karta och information över Karlsdal naturfiskeområde


1. Skärjen (del av sjö med lovligt vatten)
2. Malmbergssjön
(del av sjö med lovligt vatten)
3. Lillsjön
4. Lilla Gällsjön

5. Kofallstjärnen
6. Stekpotten
7. Tvärådammen
8. Bergstjärnen
9. Ormtjärnen

10. Millsjön
11. Korptjärnen
12. Södra Snöfallstjärnen
13. Björntjärnen
14. Mörttjärnarna

15. Malmlången
16. Sundtjärnen
17. Mörttjärnen
18. Bräddammen
19. Bergstjärnen
20. Södra Ängmossetjärnen
21. Ljugaren
22. Kroktjärnen
23. Öbotjärnen
24. Öfallstjärnen

A. Björneborg
B. KARLSDAL naturfiskeområde
C.
Villingsberg
D. Ramshyttan