Ett fiskekort berättigar till fiske med ett fiskespö från kl.00.00 - 24.00.

Endast ett spö per giltigt fiskekort får medföras till sjön, gäller även flugfiskespön. Till ett spö får fästas en fluga, ett drag eller en krok med bete.

När tre laxartade fiskar är fångade så avslutas fisket eller nytt fiskekort löses.

Mäskning är inte tillåten.

Vid fiske får spö inte lämnas utan tillsyn.

Barn under 12 år fiskar på målsmans fiskekort (max tre laxartade fiskar per kort).

Egna båtar, kanoter eller motsvarande får inte användas inom området.

Fiskekortet bör bäras synligt för att förenkla fisketillsynens arbete.

Eld får endast göras upp på anvisade platser.

Tältning eller uppställning av husvagn eller husbil får ej ske i sportfiskesjöarnas närområde (75 m). Det finns iordningställda platser för husvagnar.

Medtagna föremål får inte lämnas eller kastas annat än i därför avsedda uppsamlingkorgar eller säckar.<

Vi har förståelse för om flugfiskare med inklämd hulling återutsätter fångad fisk, men att fånga och återutsätta många fiskar utöver tillåten fångstkvot är inte tillåtet. Återutsättning i samband med fiske med kastspö och pimpelfiske är inte tillåtet.

Här är några av våra fiskekorts kontrollanter

Våra sjöar är indelade i tre kategorier.
Kartor finns under respektive sportfiskeområde och sjöarna är märka efter den kategori de tillhör.

Flugfiskesjöar

Vid flugfiskesjöarna är det enbart tillåtet att fiska med flugspö, fluglina och fluga.
Utsättning av fisk: En gång per vecka, vanligtvis torsdagar.

Familjesjöar

Vid familjesjöarna är det tillåtet att fiska med flugspö, spinn, haspel samt mete.
Utsättning av fisk: En gång per vecka, vanligtvis torsdagar.

Äventyrssjöar

Vid äventyrssjöarna är det tillåtet att fiska med flugspö, spinn, haspel samt mete.
Utsättning av fisk: Äventyrssjöarna får inte fisk varje vecka, dock minst fyra gånger per år.