Vi startade Rödingfiske 1996 och det är ett populärt fiske under vintern. Vi planterar ut Röding kontinuerligt under hela vintersäsongen så det finns gott om fisk i dessa sjöar. Storleken på fisken varierar från 300 g upp till 3 kilo.

Rödingfisket sker i Sörämten på Villingsbergsområdet och Lobergstjärn på Karlsdalsområdet .

Det går också bra att prova pimpelfiske efter regnbåge. Detta är möjligt i samtliga familjesjöar och äventyrssjöar. Det är inte tillåtet att pimpelfiska i våra flugfiskevatten. (Flugfiskesjöarna är: Kviddtjärn, Bastkulltjärn, Svarttjärn och Trehörningen).

Tänk också på riskerna vid isfiske i början på säsongen och i slutet när isarna kan vara svaga på sina ställen. Bär alltid isdubbar för din egen säkerhet

Karta och information över vinterfisket på ädelfiskeområdetm

Säsongen för rödingfisket styrs av isarna. Så länge isarna håller så är rödingfisket i gång. Vi ger mer information om istjocklek både här på hemsidan under aktuellt och via vår telefonsvarare 070-525 66 76.

Villingsbergsområdet
1. Norrämten (4,3 ha) enbart för uthyrning
2. Mellanämten (10,1 ha)
3. Svarttjärn (2,6 ha)
4. Orrtjärn (1,4 ha)
5. Sörämten (16,0 ha) Rödingfiske
6. Trehörningen • (4,4 ha)
7. Sävsjön • (7,4 ha)
8. Stora Svinsjön • (5,1 ha)
9. Lilla Svinsjön • (1,0 ha)
AVillingsberg

B. KarlsdalxxxxxKarlsdalsområdet
1. Lobergstjärn - Rödingfiske
2. Kviddtjärn (4,3 ha)
3. Lobergs Abborrtjärn (13,2 ha)
4A. Stenbotjärn (3,3 ha)
4B. Fisklösen (2 ha)
5. Fisklösen (25 ha)
6. Bastkulltjärn (1,4 ha)