Kanske är våra naturvatten mest intressanta för vinterfisket!. När sjöarna frusit till så går det också att komma åt fiskar som inte alltid är så lättåtkomliga sommartid.

Finns det något bättre än en solig vinterdag på isen, abborrarna är på hugget och kompisarna inom snackavstånd., korvbrasan är tänd osv……

De flesta av sjöarna erbjuder stabila och säkra isar men vi måste varna för Malmlågen där Svartälvens strömmar gör sjön farlig vintertid.

Tänk också på riskerna vid isfiske i början på säsongen och i slutet när isarna kan vara svaga på sina ställen. Bär alltid isdubbar för din egen säkerhet

Nerladdningsbara kartor hittar du under Naturfiske och knappen kartor.


Vid de störrre sjöarna har vi informationstavlor.

Får man ingen fisk så får man njuta av det blixtrande solskenet

Vill de ser fler bilder från Björneborgs naturfiske vintertid?
Länk till fotogalleriet sidan 11